Guangdong micro Edible Mushroom
Technology Co., Ltd.

Address:No. 792 Shenzhou Road,GuangzhouDevelopment Zone, Luogang District, Guangzhou
HOTLINE:+86 400-881-3330
                  +86 15535966610 E-mail::gdyuewei1803@163.com
              d15535966610@163.com